Företag

Vi ger stöd, coaching och handledning för personal (enskilda och grupper) eller för dig som chef.

Vi ger handledning för personal inom bland annat social verksamhet, omsorgs verksamhet och behandlingshem.
Fokus för handledningen kan vara ärendehandledning eller processhandledning.
 

För mer  information, kontakta oss.