Priser

Stödsamtal
650 kr per gång (45 minuter).

KBT (kognitiv beteendeterapi)  
650 kr per gång (45 minuter).

PDT (psykodynamisk terapi)
650 kr per gång (45 minuter).

Parsamtal
850 kr per gång (60 minuter).

Idrottspsykologisk rådgivning
Första rådgivningen (45 minuter) kostar 650 kr.
För följande rådgivningar pris efter överenskommelse och beroende på upplägg.

Stöd och coaching för personalgrupp eller chef
En första konsultation (45 minuter) kostar 650 kr.
För följande insatser pris efter överenskommelse och beroende av uppdragets art.

Psykoterapeutisk behandling är momsfri.
Du kan betala med kort.