Privatperson

Hur går samtalen till?
I menyn tjänster ser du vilka olika typer av behandlingar vi kan erbjuda.

Individuella samtal
Kanske har du läst om våra tjänster och olika behandlingsformer vi ger. När du bokar hos oss för första gången behöver du inte i förväg veta vilken metod som kan vara bäst för dig. Det avgör vi tillsammans vid det första besöket som också är ett bedömningssamtal. Terapeuten kommer ställa frågor till dig för att kartlägga hur ditt/dina problem ser ut och för att vi därefter kunna avgöra vilken metod som passar dig bäst. Bedömningssamtalet är också till för att du ska kunna ta ställning till om kontakten med terapeuten känns bra samt också kunna avgöra om behandlingen är något som passar dig.

Parterapi
Parterapi vänder sig till alla former av partnerskap.
Parterapin har främst sin grund i IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy) och ursprung från KBT. Terapin betonar både förändring och acceptans, där båda parter har ansvar för att ändra på situationen. Behandlingen inleds med ett gemensamt samtal , där vi går igenom anledningar till att man har sökt hjälp, men identifierar också de delar i relationen som utgör styrkor. Vid behov träffar sedan behandlaren var och en i ett individuellt samtal. Slutligen träffar behandlaren paret tillsammans, där vi gemensamt diskuterar hur paret ser på sin situation och hur de kan komma vidare i önskvärd riktning. Terapeuten hjälper paret att formulera en behandlingsplan.

I påföljande behandling kan det röra sig om att få kunskap om varandras värderingar och prioriteringar, att arbeta med att acceptera varandras olikheter och att aktivt försöka förstå utgångspunkter för den andres känslor och föreställningar. Även jobba med att stärka den positiva interaktionen som finns och lära sig mer om att kommunicera, lyssna samt visa uppskattning gentemot sin partner.