Tjänster

Vi erbjuder:

Stödsamtal vid livskriser eller andra livsproblem.
Den plötsliga krisen kan bero på separationer av olika slag, dödsfall, olyckor, arbetslöshet, existentiell kris eller andra situationer som får till följd att man tappar fotfästet.

KBT (kognitiv beteendeterapi)
KBT är en effektiv evidensbaserad behandlingsmetod vid t ex. stressbesvär, sömnbesvär, ångestbesvär, depression, tvångstankar och tvångshandlingar, relationssvårigheter, fobier (så som rädsla för djur, sprutor, platser, flyg, socialfobi även kallad socialångest osv.) Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom framgår att en behandling med KBT är att föredra.
En KBT behandling lägger fokus på här och nu. Vi identifierar tillsammans dina problemområden och problembeteenden som gör att du upplever problem. Därefter så jobbar vi med dina tankar, känslor och beteenden. Genom olika tekniker lär du dig att förändra dina beteenden så att du mår och fungerar bättre.

PDT (psykodynamisk terapi)
Är en grupp behandlingsmetoder som utgår från såväl psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning som modern forskning. I denna terapiform är bearbetning i fokus. Du kanske behöver bearbeta negativa händelser i livet eller andra personliga problem. Eller du kanske har behov av att förstå och bearbeta dina relationer till andra människor. Målet är att dina symtom förbättras/försvinner och att du själv upplever en ökad personlig mognad och insikt.

Parsamtal. För par som har svårigheter i relationen och behöver hjälp med att hantera konflikter, kriser, svartsjuka, otrohet mm.

Idrottspsykologisk rådgivning för enskilda idrottare, lag eller ledare på alla nivåer, motionärer som elit. Fler och fler idrottare upptäcker vikten av att utveckla sina idrottspsykologiska färdigheter för att kunna öka sina prestationer. Genom att idrottaren är medveten om samt kan hantera de psykologiska aspekterna i olika situationer och de egna reaktionerna  som kan uppstå innan, under och efter tävling så ökar möjligheterna för idrottaren/laget att prestera maximal.
Vi börjar med en kartläggning av dina/era problemområden. Utifrån problemanalysen använder vi oss av evidensbaserade metoder för att hjälpa till att höja din/era prestationer.
 
Stöd, coaching och handledning för personal (enskilda och grupper) eller för dig som chef, läs mer här. Kontakta oss för mer information.

Egenterapi för studenter under utbildningar i KBT.