Om oss
SAMTALSAKUTEN

Min Expertis

Min huvudsakliga inriktning är inom KBT (kognitiv beteendeterapi), en evidensbaserad metod som fokuserar på att förändra negativa tankemönster och beteenden för att uppnå ökad livskvalitet och välbefinnande. Dessutom är jag välutbildad inom PDT (psykodynamisk terapi), vilket ger mig en helhetssyn på individens psykiska hälsa och välbefinnande.

Erfarenhet & Krisstöd

Med min långa erfarenhet av krishantering och debriefing, har jag hjälpt människor att hantera svåra och traumatiska händelser, både inom professionella och personliga sammanhang. Jag tror på att skapa en trygg och stödjande miljö där klienten kan utforska och bearbeta sina känslor på ett konstruktivt sätt.

Idrottspsykologisk Rådgivning

Utöver min terapeutiska verksamhet är jag även utbildad idrottspsykologisk rådgivare och är stolt över att vara en del av Riksidrottsförbundets nätverk för idrottspsykologiska rådgivare. Jag brinner för att hjälpa idrottare att prestera på sin högsta nivå genom att arbeta med deras mentala styrka, självförtroende och fokus.

Sebastian Winkler - En passionerad leg. psykoterapeut

Jag är Sebastian Winkler, leg. psykoterapeut och grundare av Samtalsakuten. Med över 20 års erfarenhet inom psykoterapi och mental hälsa har jag ägnat mitt liv åt att stödja människor på deras resa mot välmående och personlig utveckling. Min passion för att hjälpa andra började tidigt i mitt liv när jag insåg kraften i samtal och terapi för att skapa positiva förändringar. Efter att ha utbildat mig inom psykoterapi och specialiserat mig inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi), har jag arbetat inom olika områden av psykiatrin och primärvården, där jag har mött människor i olika livssituationer och med olika behov.

En stor del av min karriär har även ägnats åt krishantering och debriefing, där jag har stöttat individer och organisationer genom svåra och traumatiska händelser. Att kunna erbjuda ett tryggt och stöttande rum för människor att bearbeta sina känslor och upplevelser är något jag ser som en av mina viktigaste uppgifter som terapeut. Utöver mitt arbete som psykoterapeut är jag också passionerat engagerad inom idrottspsykologi. Att vara en del av Riksidrottsförbundets nätverk för idrottspsykologiska rådgivare är något jag är stolt över, och att kunna bidra till att hjälpa idrottare att prestera på sin högsta nivå är en fantastisk möjlighet.

På Samtalsakuten strävar jag efter att erbjuda en snabb och effektiv samtalsbehandling, anpassad efter varje individ och deras unika behov. Vi tror på kraften i samtal och terapi för att främja välbefinnande och personlig utveckling, och vi är här för att vara din partner på den resan. Välkommen till Samtalsakuten - där varje samtal är en möjlighet till positiv förändring och tillväxt.