Tjänster

cog ico

Vår expertis

* Erfaren Terapeut: Vårt team består av en erfaren och licensierade psykoterapeut med en mångsidig bakgrund inom primärvård, psykiatri och idrottspsykologi.

* Specialiserade Metoder: Vi använder beprövade metoder som KBT, PDT och idrottspsykologisk rådgivning för att skräddarsy behandlingen efter varje individ.

* Mångsidig Erfarenhet: Med över 20 års erfarenhet är vi väl rustade att hantera allt från livskriser och relationella problem till prestationsångest och mentala utmaningar inom idrotten.

Vårt tillvägagångssätt

* Individuell Anpassning: Varje behandling skräddarsys efter klientens behov och mål, med en individuell plan som utvecklas i samråd med klienten.

* Evidensbaserad Praxis: Vi använder evidensbaserade metoder och tekniker för att säkerställa att våra klienter får den bästa möjliga vården och resultat.

* Trygg och Stödjande Miljö: Hos oss får du en trygg och stödjande miljö där du kan känna dig bekväm att utforska och bearbeta dina känslor och utmaningar.

Vårt åtagande

* Klientens Välbefinnande: Vårt främsta mål är att stödja våra klienter på deras resa mot välbefinnande och personlig utveckling, oavsett vilka utmaningar de står inför.

* Konfidentialitet och Respekt: Vi respekterar klientens integritet och följer strikt konfidentialitetsprinciper för att skapa en trygg och förtroendefull terapeutisk relation.

* Långsiktiga Resultat: Vi strävar efter att inte bara lindra symtom utan också att arbeta mot långsiktiga förändringar och ökad livskvalitet för våra klienter.

Combined ShapeCreated with Sketch.

Verksamheten är registrerad hos IVO vilket säkerställer att verksamheten bedrivs på ett patientsäkert sätt och borgar för en kvalitetssäkrad vård.